You are here

Följesedlar och provtagningsanvisningar

FöljesedelNedan finner ni våra följesedlar för beställning av analystjänster. Fyll gärna i och spara orderblanketten digitalt (välj Arkiv/Spara som/). För att kunna spara orderblanketten digitalt krävs att du har Adobe Reader version 7.0 eller senare. Har du inte Adobe Reader på din dator kan du kostnadsfritt ladda ner programvaran här!

 

Rikt- och gränsvärden för vatten, mark och avfall

 Generell följesedel (enstaka prov):

Generell följesedel (flera prov)

Livsmedel:

- Provtagningsinstruktion, så här tar du ett livsmedelsprov
- Provtagningsinstruktion, packa din väska på rätt sätt för Livsmedelsprovtagning
- Provtagningsinstruktion för isprov
- Provtagningsinstruktion för rengöringsprov med tryckplatta
- Provtagningsinstruktion för rengöringskontroll med svabb
- Anvisning för listeria- eller salmonellaprovtagning på ytor i livsmedelslokaler
- Provtagningsinstruktion för Rengöringskontroll av allergener
- Provtagningsinstruktion för nedfallsplattor
- Provtagningsinstruktion tryckluft
- Provtagningsinstruktion slaktkroppar
- Provtagningsinstruktion för trikinanalys
- Provtagningsinstruktion PAH- Provtagningsinstruktion för livsmedelsprov

 Asbest:

- Provtagningsinstruktion för analys av asbest i byggmaterial

 Badvatten:

Dricksvatten, Allmän anläggning:

- Provtagningsinstruktion, analys av dricksvatten, allmän anläggning
- Provtagningsinstruktion Provtagning av dricksvatten hos användare (pdf-fil).

Dricksvatten, Egen brunn:

Faeces/avföring:

- Provtagningsinstruktion för faces/avföring (pdf-fil).

 Filteranalys:

Grundvatten

 Laktester:

 Legionella:

- Provtagningsanvisning - analys av Legionella i vatten

  Mark:

 PCB i fogmassa

 Rökgaser

 Sulfid i vatten

-  Provtagningsinstruktion för sulfid vatten (pdf-fil).

 Syrgas i vatten

- Provtagningsinstruktion för löst syrgas i vatten (pdf-fil).
   Enligt Winkler-metoden.

 Tappkranskontroll

- Provtagningsinstruktion för tappkranskontroll (pdf-fil)

 Träck:

- Provtagningsinstruktion för träckprover

- Provtagningsanvisning om träckanalyser