You are here

B852

TOPAS1 (F)
Top Assay
Mark
8495 SEK

Information

Beställningskod
TOPAS1 (F)
Svarstid (arbetsdagar)
7
Provtyp
Mark
Expressmöjlighet
X-IL, 4 dagar (+825 kr)
Pris
8495 SEK
Provkärl
1 st Glasburk 250 ml (AL210)

Övrigt

Provberedningsavgift PRBMAR (F) tillkommer, 350 kr.

Lägg till i mina analyser
Analys
Rapp.gräns
Analysmetod
Ackrediterad
Torrsubstans
0.1 %
SS-ISO 11465-1:1995
Ja
Perfluorbutansulfonat (PFBS)
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Ja
Perfluorhexansulfonat(PFHxS)
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Ja
PFOS, linjär
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Ja
PFOS, grenad
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Ja
PFOS, total
0.1 ug/kg TS
Beräknad
Ja
Perfluorpentansyra (PFPeA)
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Ja
Perfluorhexansyra (PFHxA)
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Ja
Perfluorheptansyra (PFHpA)
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Ja
PFOA, linjär
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Ja
PFOA, grenad
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Ja
PFOA, total
0.1 ug/kg TS
Beräknad
Ja
Fluortelomersulfo. (6:2 FTS)
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Ja
Perfluorbutansyra (PFBA)
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Ja
Perfluornonansyra (PFNA)
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Ja
Perfluordekansyra (PFDA)
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Ja
Perfluoroktansulfonami.PFOSA
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Ja
PFBS, efter oxidation
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Nej
PFHxS, efter oxidation
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Nej
PFOS, linjär, efter oxid.
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Nej
PFOS, grenad, efter oxid.
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Nej
PFOS, total, efter oxid.
0.1 ug/kg TS
Beräknad
Nej
PFPeA, efter oxidation
0.2 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Nej
PFHxA, efter oxidation
0.4 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Nej
PFHpA, efter oxidation
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Nej
PFOA, linjär, efter oxid.
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Nej
PFOA, grenad, efter oxid.
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Nej
PFOA, total, efter oxid.
0.1 ug/kg TS
Beräknad
Nej
6:2 FTS, efter oxidation
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Nej
PFBA, efter oxidation
0.2 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Nej
PFNA, efter oxidation
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Nej
PFDA, efter oxidation
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Nej
PFOSA, efter oxidation
0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.
Nej
Summa PFAS, före oxidation
2 ug/kg TS
Beräknad
Nej
Summa PFAS, efter oxidation
2 ug/kg TS
Beräknad
Nej