You are here

Legionella i kyltorn

SYNLAB utför analyser av Legionella i bassängbad, duschar, kyltorn, processvatten m.m.
Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation som orsakas av legionellabakterier och som årligen beräknas drabba ca 500 personer i Sverige. Smittspridning sker genom inandning av den legionellahaltiga vattendimma som bildas vid exempelvis duschning. Normalt får man inte legionärssjuka genom att dricka vatten och sjukdomen smittar inte från person till person. 

Förekomst/tillväxt: Legionellabakterien är en sötvattenorganism som finns naturligt i låga koncentrationer i jord, sjöar och vattendrag. Problem uppstår när bakterien tillväxer i stora mängder, t. ex. i ledningssystem med stillastående vatten och/eller vid en för bakterien gynnsam temperatur (mellan 20-45ºC). Tillväxten gynnas även av den biofilm som bildas i varmvattenledningarna. Bakterien kan sedan spridas med den vattendimma som bildas överallt där vatten tappas ur ledningsnät, t.ex:

  • Duschar och kranar (ofta biofilm i slangarna). Även luftinblandare på vattenkranar sprider vattendimma.
  • Bubbelbad. Vattentemperaturen i bubbelbadet är idealisk för bakterietillväxt.
  • Flera utbrott av legionärssjuka har härletts till kyltorn för bl. a. luftkonditionering på taket till byggnader.
  • Andra källor kan vara luftfuktare, nödduschar, befuktningsanläggningar för frukt och grönsaker, tempererade bassängbad, processvatten m.m.

SYNLAB erbjuder såväl odlingsmetod som PCR-metod för Legionella ackrediterat - Svarsresultat kan fås inom 24 timmar med PCR tekniken, mer info klicka här.

För vidare information eller beställning av provmaterial kontakta kundservice 054-213077 eller se.info@SYNLAB.com

Categories: