You are here

Strandbadvatten, information om analysmetoder

 

Folkhälsomyndigheten har skickat ut information om val av analysmetoder inför sommaren.
SYNLAB införde redan sommaren 2017 de nyare analysmetoderna som ger snabbare och säkrare resultat. Svarstiden förkortades från 3 till 1 dygn för konfirmerad E.coli, och för intestinala enterokocker sänktes rapportgränsen från 50-1000 till 10-1000 i syfte att ge bättre bedömningsunderlag. Svarstiden för intestinala enterokocker är som tidigare 2 dygn.

Rapportenheten för E.coli och Koliforma bakterier har i samband med detta ändrats från cfu till MPN. Resultaten är jämförbara och enheterna är analoga. Enheten har ändrats för att vara i enlighet med ISO-metoden.

Larm via @mis fungerar som tidigare.

De paket som uppdaterats är BAD008 (V), BAD010 (V) och BAD011 (V).

Categories: