You are here

Kommuner

LaboratoriemiljöVi på SYNLAB har tack vare åratal av samarbete med många av Sveriges kommuner, och därmed Sveriges invånare, stor kunskap om behovet av rent vatten. Det innebär att vi alltid ska möta föreskrifter, regelverk och behov hos vattenverk, avloppsreningsverk, deponier, skolkök, offentlig kontroll, förorenade områden m fl.

Vi strävar efter att vara totalleverantör för våra kunder som arbetar med vattnets kretslopp. För att säkerställa detta har vi med vår erfarenhet som grund fokuserat på att kunna serva med tjänster inom laboratorietjänster, provtagning och konsulttjänster. Vår bredd kräver bl a välutbildade kemister, limnologer och mikrobiologer. I och med detta kan SYNLAB med stor trygghet utföra:

  • kemiska och mikrobiologiska analyser
  • provtagning över hela Sverige
  • bedömning och tolkning av analysresultaten
  • utformning av provtagningsprogram
  • diverse utbildningar för er som kund

 
Klicka här för att se SYNLAB:s utbud!


SYNLAB lanserar AKUTVÄSKAN

Misstänkt förorening? SYNLAB lanserar

AKUTVÄSKAN

Rätt beredskap för att möta en anmälan om misstänkt förorening

  • Expresshantering: Samtliga analyser expresshanteras.
  • Utvalda analyser: Förberedda kärl i specialväska med utvalda analyser för bästa möjlighet att identifiera en förorening.
  • Enkelt: Vid misstanke om förorening fylls samtliga kärl och skickas till laboratoriet.
  • Förberett: Analyserna är förbetalda och kärlen försedda med streckkoder – allt för att göra processen snabb och kvalitetssäker.
  • Experthjälp: Vid ankomst till lab sätter sig en av våra miljökonsulter in i ärendet och tolkar analyssvar vartefter de blir klara. En timmes konsultstöd ingår.

 
Läs mer om AKUTVÄSKAN här!