You are here

Legionella

SYNLAB utför analyser av Legionella i bassängbad, duschar, kyltorn, processvatten m.m.
Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation som orsakas av legionellabakterier och som årligen beräknas drabba ca 500 personer i Sverige. Smittspridning sker genom inandning av den legionellahaltiga vattendimma som bildas vid exempelvis duschning. Normalt får man inte legionärssjuka genom att dricka vatten och sjukdomen smittar inte från person till person. 

Förekomst/tillväxt: Legionellabakterien är en sötvattenorganism som finns naturligt i låga koncentrationer i jord, sjöar och vattendrag. Problem uppstår när bakterien tillväxer i stora mängder, t. ex. i ledningssystem med stillastående vatten och/eller vid en för bakterien gynnsam temperatur (mellan 20-45ºC). Tillväxten gynnas även av den biofilm som bildas i varmvattenledningarna. Bakterien kan sedan spridas med den vattendimma som bildas överallt där vatten tappas ur ledningsnät, t.ex:

  • Duschar och kranar (ofta biofilm i slangarna). Även luftinblandare på vattenkranar sprider vattendimma.
  • Bubbelbad. Vattentemperaturen i bubbelbadet är idealisk för bakterietillväxt.
  • Flera utbrott av legionärssjuka har härletts till kyltorn för bl. a. luftkonditionering på taket till byggnader.
  • Andra källor kan vara luftfuktare, nödduschar, befuktningsanläggningar för frukt och grönsaker, tempererade bassängbad, processvatten m.m.

 
Länkar:

 
Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.