You are here

Ärendehantering samt klagomål

Vid en fråga eller ett klagomål till SYNLAB kontaktas Kundservice, se Kontakta oss.
Ärendet kommer då att registreras i SYNLAB:s ärendehanteringssystem och få ett unikt id-nummer.
Hanteringen av klagomål följer SYNLAB:s interna rutiner och vid avvikelser sker orsaksutredningar och korrigeringar enligt
vår förbättringsprocess. Återkoppling till kund kring ärenden och klagomål samt eventuella korrigeringar sker snarast möjligt.