You are here

SGS i Sverige


Vi ingår i en av Europas största laboratoriekoncerner och heter numera SGS.

Johan Bengtsson

Ett företag och varumärke som redan finns i hela världen. Vi är nu över 90.000  medarbetare som utför över 1 miljoner analyser varje år, vilket ger oss global styrka med lokalt fokus! Detta ger en finansiell stabilitet som partner för våra kunder, medarbetare och leverantörer. Lika viktigt är också den uttalade långsiktiga satsningen att stärka och utveckla vår verksamhet i Sverige och Norden. De första 40 åren tillsammans med våra kunder har skapat en stabil stomme att bygga vidare på, nu under ett ännu starkare varumärke - SGS.

Vision 

Vi vill vara marknadsledande inom miljö- och livsmedelsanalyser för att skydda allmänhetens hälsa. Det blir vi genom att engagerade människor visar integritet och passion för service. Då kan vårt förhållningssätt omvandla marknader och ge förutsättningar för ytterligare expansion i Europa.

Detta innebär att:

  • det ska vara enkelt för dig som kund att göra affärer med oss
  • du som kund ska få pålitliga analysresultat, i utsatt tid
  • vi är ett ansvarsfullt ackrediterat laboratorieföretag
  • vi arbetar med ständiga förbättringar
  • vi levererar ett standardiserat marknadsanpassat utbud
  •  vi har en flexibel organisation som snabbt anpassar sig mot föränderliga krav i vår omgivning

Vi är ett serviceföretag som bidrar till att förbättra vår miljö och säkra vår hälsa. Vi gör det vi är bäst på, dvs högkvalitativa analyser och tjänster med högsta möjliga kundservicenivå. Våra erfarna och kompetenta experter, provtagare och konsulter ser till att du som kund kan koncentrera dig på dina kärnområden! Med våra analyser stärker vi din position att tryggt kunna leverera produkter med visshet om god kvalitet, hälsa och hållbar utveckling. Med oss som partner ska du kunna sova gott om natten och dagtid fokusera på att utveckla din verksamhet.


Johan Bengtsson
VD