You are here

Policies

SYNLAB:s övergripande policies

Kundupplevd kvalitet, hänsyn till den yttre miljön och god arbetsmiljö har avgörande inverkan för företagets möjligheter att långsiktigt och framgångsrikt verka på marknaden. I våra kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöpölicies anger SYNLAB de riktlinjer som företaget arbetar efter i dessa frågor.

Hur arbetet inom SYNLAB bedrivs utifrån dessa policies, beskrivs i företagets verksamhetsmanual.

Det personliga ansvaret och engagemanget att agera i linje med dessa policies samt att vara goda förebilder för andra, är förutsättningar för att nå framgång.

Läs mer om våra olika policies:

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Arbetsmiljö

Sekretesspolicy/Mobilapplikationer

Cookie policy

Dataskyddspolicy