You are here

Analyspaket för avfall och återvinning

Vår gemensamma miljö är beroende av långsiktigt och hållbart kretsloppstänkande. För att uppnå detta spelar Sveriges avfalls- och återvinningsanläggningar en central roll. SYNLAB har anpassade analyser och tjänster för våra kunder som arbetar efter Avfallsförordningen (2011:927) och t ex handhar farligt avfall och förorenad jord.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan