You are here

Beställning

För att din beställning ska flyta problemfritt genom laboratoriet är det viktigt att tänka på några saker.

 
Q-bag

SYNLAB erbjuder kvalitetssäkrade transportväskor, s.k Q-bag när kyld transport krävs. 
 

Följesedlar/Etiketter

SYNLAB:s följesedel ska bifogas proverna när de skickas till laboratoriet. Det är mycket viktigt att följesedeln fylls i korrekt och noggrant. Felaktigheter eller missad information, tex. information om fakturareferens, leder till följdproblem som exempelvis felaktiga fakturor. Här hittar du SYNLAB:s följesedlar!

Vid större projekt eller långa kontrollprogram kan det vara skönt att slippa fylla i en följesedel varje gång prover ska skickas till lab. Då är det lämpligt att  beställastreckkodsförsedda etiketter. Tillsammans med kundservice kommer ni överens om vilken information som ska finnas färdigtryckt på etiketten och vilken information som ska skrivas i av provtagaren, tex. provtagningsdatum. Sen klistras etiketten på burken eller flaskan och skicka provet till SYNLAB – enkelt!
 

@mis

@mis är SYNLAB:s webbaserade rapporteringssystem. Här kan du se dina provresultat direkt när de är klara på lab. Du kan ladda ner resultatet i Excel eller pdf-format, få statistik, lägga in gränsvärden etc.  Du kan också få ett mail automatiskt när dina prover är klara. @mis är kostnadsfritt för våra kunder och tillhandahålls av kundservice. Registrera dig här för att skaffa ett @mis-konto!

 
Sammanfattning - 5 steg till dina provresultat

 • Kontakta kundservice via telefon eller mail för:
  - Beställning av provkärl och ev. väska. Speciella önskemål tex. separat faktura för projektet.
  - Beställning av etiketter.
  - Åtkomst och inlogg till @mis om du saknar detta.
 • Fyll i följesedel alt. beställd etikett och bifoga detta med provet.
 • Boka eventuell expressanalys via kontakt med kundservice.
 • Skicka provet till SYNLAB via inlämningsställe, företagspost eller dylikt.
 • Provresultatet levereras till dig via @mis eller via ordinarie post.

Dina prover skickar du till:

SYNLAB
Olaus Magnus väg 27
581 30  LINKÖPING