You are here

Nyheter

Swedish

Nya analysnamn - samma analyser

För att tydliggöra våra metodvarianter för nedan listade allergenanalyser har vi bytt analysnamn på följande beställningskoder:

Pages