You are here

Med anledning av COVID-19 pandemin

Vi på SYNLAB håller oss kontinuerligt uppdaterade på Covid-19 virusets utveckling och vi tar fasta på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utifrån den uppkomna situationen har vi har uppdaterat våra beredskapsplaner för att säkerställa fortsatt drift av våra laboratorier.

 

Vi har vidtagit åtgärder genom kontinuerlig kontakt med våra leverantörer för att i möjligaste mån säkerställa att vi inte får en brist på de förbrukningsartiklar som vi har behov av för vår leverans gentemot våra kunder. Vi minskar reseaktiviteten för våra anställda, även inom landet. Vi uppmanar våra anställda som varit i riskområden den senaste tiden att arbeta på distans tills infektion uteslutits. Misstänker någon av våra anställda att man varit i kontakt med någon som varit utsatt av Covid-19 viruset ska man stanna hemma och kontakta närmaste chef och HR för vidare beslut kring hur det specifika fallet ska hanteras. Vi planerar även för hur vi ska skicka prover mellan våra laboratorier för att tillgodose våra kunders beställningar även i en situation där ett av våra laboratorier har brist på förbrukningsmaterial och/eller personella resurser.

Arbetet kring hantering av situationen med Covid-19 virusets spridning är ett pågående arbete över tid. Utifrån dess utveckling är vår målsättning att, i den mån vi kan, säkerställa att vi fortsatt ska kunna upprätthålla vår leverans gentemot våra kunder. I dagsläget ser vi inga problem med att utföra vår verksamhet i vanlig ordning men vi utvärderar situationen löpande och kommer informera om detta om situationen så kräver.

För ev. ytterligare information kontakta:

Johan Bengtsson, VD
070-797 74 63

Mikael Löfdahl, Affärsområdeschef Miljö
076-527 42 40

Gabriella Karp, Affärsområdeschef Livsmedel
073-527 40 15

Categories: