You are here

Ny e-postadress för e-fakturor

Vi har bytt system och e-postadress för utskick av e-fakturor Den nya adressen är:

Vi ber er kontrollera att mail från denna adress kan tas emot hos er så att inte fakturor av misstag blir liggandes i spamfiltret.

Categories: