You are here

Ny referensmetod för trikinkontroll – samma analysmetod

Ny referensmetod – samma analysmetod

Referensmetoden för trikinkontroll, EU-förordning 2015/1375, ersätts med SS-EN ISO 18743:2015 så att unionens referensmetod anpassas till internationell standard.

För mer information se här.
Förändringen påverkar endast metodbenämningen.

Categories: