You are here

Nya analysnamn - samma analyser

För att tydliggöra våra metodvarianter för nedan listade allergenanalyser har vi bytt analysnamn på följande beställningskoder:

ÄRTPR, ÄRTPSQ och ÄRTEXP - nytt analysnamn är Ärta  (tidigare ärtprotein)

FISKPR - nytt analysnamn är Fisk (tidigare fiskprotein)

Analys och metod är oförändrade men analysnamnen har justerats för att bättre stämma överens
med benämningarna på våra övriga allergenanalyser.

För frågor vänligen kontakta

Linköping Kundservice Livsmedel
Telefon: 013-25 4 950
E-post: 

Malmö Kundservice Livsmedel
Telefon: 040-672 89 00
E-post: 

 

Categories: