You are here

SGS förvärvar SYNLAB Analytics & Services

SGS_logo

Geneva, January 4,2021.

Kära kunder,
Vi är mycket glada över att tillkännage SGS förvärv av SYNLAB Analytics & Services (A&S) från 1 januari 2021.

SYNLAB A&S och SGS är säkra på att förvärvet, med sammanslagningen av nätverken och expertisen, kan leda
till ett ännu bättre tillhandahållande av tjänster till kunderna. Genom att dra nytta av SGS och SYNLAB A&S styrkor
är vi väl positionerade för att svara mot hårdare kundkrav som orsakas av striktare reglering inom miljö-, hygien-,
livsmedels- och läkemedelssektorerna. Dessutom kommer det att förbättra vårt tillhandahållande av
tribologitjänster.

Som en del av en större koncern som koncentrerar sig på liknande marknadssegment, kommer SYNLAB A&S att
få skalfördelar och kunna utnyttja nya möjligheter till framtida tillväxt. Samtidigt gör transaktionen det möjligt för
SYNLAB att helt kunna koncentrera sig på att bygga ut sina medicinska kärnaktiviteter.
SGS kommer att gynnas av SYNLAB A&S starka rykte på de viktigaste marknaderna. SGS kommer tack vare sin
långa historia, styrka och expertis inom byggande och ledning av globala nätverk av miljö-, livsmedels-, produkt-
(t.ex. tribologi) och läkemedelslaboratorier i största delen av världen att medföra långsiktig stabilitet och
tillväxtmöjligheter.

Vi håller största fokus på att göra det möjligt för er att förbättra ert rykte, hantera risker och öka effektiviteten i
verksamheten. Det här åstadkoms genom att erbjuda er toppmodern laboratorieanalys, experttjänster och ett stort
utbud av specialtjänster. Vi har förbundit oss till en sömlös integration och vi kommer även i fortsättningen att
tillhandahålla högsta kvalitetsnivå och betjäning. Vi kommer inom kort att skriva till dig för att ge dig mer information
om den framtida utvecklingen.

Vad beträffar våra dagliga relationer kommer de befintliga standardkontaktpersonerna fortfarande att vara
densamma och de finns tillgängliga för att svara på ytterligare frågor som du kan tänkas ha om transaktionen. Du
kan lita på att övergångsprocessen inte avbryter vår förmåga att förse dig med de tjänster och den kvalitet som du
har vant dig med från SYNLAB A&S.

Mer information finns på både SGS (www.sgs.com) och SYNLAB:s (www.synlab.com) webbplatser.

Det här är spännande tider för företaget och vår framtid. Vi ser fram emot att få arbeta med er och tackar er för ert
fortsatta stöd. Om du vill få ytterligare information, kan du gärna kontakta Peter Possemiers på
eller Sytze Voulon på .

Med vänlig hälsning

Peter Possemiers
SGS
Strategic Integration Manager

Sytze Voulon
SYNLAB A&S
CEO

 

Categories: