You are here

SYNLAB är en del av den samhällsviktiga verksamheten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har kommit med föreskrift som tydliggör SYNLAB:s verksamhet som samhällsviktig. Det ger oss en tryggad bemanning vid en generell stängning av barnomsorg och därigenom kan vi fortsatt hjälpa våra kunder att skydda allmänhetens hälsa även vid ett sådant scenario.

Efter att vi sett en ökad efterfrågan av provmaterial som tillfälligt förlängt vår leveranstid av material är vi nu åter i fas. Transporter av prov in till laboratoriet löper stabilt.

SYNLAB har utbildat fler medarbetare och breddat kompetenser samt ökat på lager av förbrukningsmaterial för att under längre tid bättre klara eventuella störningar som orsakas av COVID-19 pandemin. Vi har uppdaterade beredskapsplaner på hur vi kan skicka prover mellan våra laboratorier för att tillgodose våra kunders beställningar även i en situation där ett av våra laboratorier har brist på materiella och/eller personella resurser.

I dagsläget ser vi inga problem med att utföra vår verksamhet i vanlig ordning men vi utvärderar situationen löpande och kommer informera om detta om situationen så kräver.

För ev. ytterligare information kontakta:

Johan Bengtsson, VD
070-797 74 63

Mikael Löfdahl, Affärsområdeschef Miljö
076-527 42 40

Gabriella Karp, Affärsområdeschef Livsmedel
073-527 40 15

Categories: