You are here

Upptäck coronavirus via avloppsvattnet

Som en del av en effektiv analys- och spårningsstrategi visar sig avloppsvatten vara ett värdefullt verktyg i kampen mot spridningen av coronavirus.

Läs mer här om hur vi jobbar och vad vi kan erbjuda

Categories: