You are here

Provtagning

För analys av faecesprover används Transswab provtagningsculturett.

Resultatet erhålls som "påvisad" eller "ej påvisad" Salmonella