You are here

Fågel och fågelprodukter

För fågel och fågelprodukter erbjuder Alcontrol ackrediterade mikrobiologiska analyser av både sjukdomsframkallande bakterier som Campylobacter och Salmonella samt indikatorbakterier, vilka avslöjar brister i hantering eller förvaring av livsmedel. Produktutbudet är anpassat i enlighet med gällande regelverk för bl. a. hygien- och säkerhetskriterier, för den frivilliga och obligatoriska salmonellakontrollen av fjäderfä och ägg, näringsvärdes- och allergenanalyser.

Till våra kunder hör företag i livsmedelsbranschen, som vill försäkra sig om att deras produkter håller god kvalitet och myndigheter som undersöker livsmedel i den offentliga kontrollen.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.