You are here

Djurartbestämning av kött

SYNLAB ger dig svaren på de mest frekventa och relevanta frågorna!

Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta kundservice på telefon 013-25 49 50 eller via e-post

 • Är analyserna som SYNLAB erbjuder för djurartsbestämning ackrediterade?
  Svar: I dagsläget är djurartsanalyserna för nöt, häst och svin ackrediterade och fler står på tur att ackrediteras.
   
 • Finns det en analys som förutsättningslöst kan svara på vilka djurarter som ingår i ett prov?
  Svar: Nuvarande analysmetoder bygger på att man letar efter artspecifika DNA-strängar. Man måste alltså veta vad man vill leta efter.
   
 • Vilka är de olika typerna av DNA-test?
  Svar: Man kan i teorin testa närvaro av vilket djurslag som helst i ett livsmedel, men de som är aktuella idag är specifika för nötkött, hästkött, svinkött samt älg. Även kyckling, åsna och får kan vara av intresse.
    
 • Hur går analysen till?
  Svar: Principen är att påvisa närvaro av DNA från ett djurslag i en produkt med PCR-teknik. Tekniken innebär att man tillsätter artspecifika prober (=spegelbild av önskat DNA) som fäster mot det ev DNA som finns i provet varefter en amplifieringsprocess mångfaldigar antalet så att man kan mäta resultatet. Upptäcktsnivån är mycket låg. Vi kan påvisa ned till ca 0,1% inblandning i livsmedlet, dvs ca 1 gram/kg livsmedel vilket är den nivå livsmedelsverket rekommenderat.
   
 • Andra metoder att påvisa hästkött?
  Svar: EU har utfärdat direktiv om att provtagning ska påbörjas i medlemsländerna för att påvisa hur utbredd inblandning av häst-DNA i livsmedel är. Vid denna offentliga kontroll ska man använda PCR-teknik och det kommer också att bli den teknik man använder för företagens egenkontroll.
   
 • Hur säker kan man vara på resultaten?
  Svar: SYNLAB är ett ackrediterat laboratorium och erbjuder ackrediterade analyser. Detta är en kvalitetsstämpel som man får genom att bevisa att analysresultatet är rätt. Man kan vara säker på att det vid ett positivt analyssvar också finns DNA-material från det djurslag man letar efter i produkten.
   
 • Vad menas med semi-kvantitativ metod?
  Svar: Med kvantitativ metod menas att man kan ange vid vilken halt som främmande DNA förekommer. Med semi-kvantitativ analys menas att man fastställer ett antal intervall och kan ange vilket intervall som halten ligger i t ex påvisad i halter mellan 10 och 30%. Med kvalitativ analys menas att man kan påvisa eller inte påvisa förekomst av DNA vid metodens lägsta upptäcktsnivå.
   
 • Varför ska man analysera semi-kvantitativt?
  Svar: SYNLAB erbjuder kvalitativ ackrediterad analys med en upptäcktsnivå på <0,1%. Halter över denna nivå svaras ut som påvisad. Man beräknar den procentuella inblandningen i förhållande till annat djurslag i produkten. Kontakta laboratoriet vid frågor om hur man ska beställa detta.
    
 • Hur lång tid tar det innan jag får svar på inlämnade prov?
  Svar: Normal svarstid är 7 dagar. För analysen "Djurslagsbestämning Häst (HÄPROT)" kan du även även beställa expressanalys med svar före kl 17 nästa dag.
   
 • Kan SYNLAB testa kokta och högförädlade produkter?
  Svar: Ja, det går bra att testa både råa och värmebehandlade produkter som t ex charkvaror. De skiljer inte något i upptäcktsnivå under förutsättning att man använder PCR-teknik. Även buljonger och svabbar kan analyseras.
   
 • Hur mycket provmängd behöver jag skicka in?
  Svar: Max 150 gram provmaterial och minimum 10 gram. Var noggrann vid provtagning så att prov inte blir kontaminerat. Rena händer och verktyg om provmaterialet inte är förpackat, annars tar man minsta förpackning eller i storleksordningen 10–150 gram. Tänk på att ta ut representativt prov.
   
 • Hur skickar jag in prov?
  Svar: Som befintlig kund skickar du med den ordinarie transportlösningen till SYNLAB. För expressprov - ta kontakt med SYNLAB först.
   
 • Mula och mulåsna – kan man se om det finns med i häst-DNA-analysen?
  Svar: Det går att spåra häst-DNA i mula men inte mulåsna. Mula är korsning mellan häststo och åsnehingst. Mulåsna är korsning mellan åsnesto och hästhingst.

 
Välkommen med din beställning och kontakta oss gärna på telefon 013-25 49 50 eller via e-post om du har fler frågor.