You are here

Sammansatta livsmedel

Sammansatta livsmedel är en stor kategori livsmedel som omfattas av flera olika livsmedelsanalyser. SYNLAB tillhandahåller ett brett sortiment av mikrobiologiska anlayser av sjukdomsframkallande mikroorganismer och indikatororganismer som indikerar brister i hantering eller förvaring av livsmedel. Andra analyser som är av intresse både för livsmedelsproducerande företag och för kontrollmyndigheten är anlayser som kontrollerar märkning, hållbarhet, anger näringsvärde, allergener och andra livsmedelskemiska värden.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.