You are here

Fisk och skaldjur

SYNLAB erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade analyser som passar fisk och skaldjursprodukter. Exempelvis mikrobiologiska analyser av sjukdomsframkallande bakterier såsom Listeria monocytogenes och även indikatorbakterier, vilka avslöjar brister i hantering eller förvaring av livsmedlen. SYNLAB har ett anpassat produktutbud i enlighet med gällande regelverk för bl. a. hygien- och säkerhetskriterier, märkning och presentation av livsmedel, metaller samt näringsvärdesdeklarationer.

Till våra kunder som är intresserade av analyser av fisk och skaldjur hör livsmedelsproducerande företag, som vill försäkra sig om att deras produkter håller en god kvalitet, samt myndigheter som undersöker livsmedel i den offentliga kontrollen.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.