You are here

Företag och organisationer

LaboratoriemiljöSYNLAB jobbar med en rad olika företag och organisationer inom ett brett spektra av branscher. Vi hjälper till med miljöövervakning och livsmedelskontroll av olika slag och i vitt skilda verksamheter. I vissa uppdrag gör vi enbart analystestning medan vi i andra uppdrag är med i hela kedjan från lägesanalys, tester och utvärdering.

Vi har en utvecklad analysproduktion som ger kvalitetssäkrade laboratorietester och vi strävar efter att göra det så enkelt som möjligt att göra affärer med oss. 

Nedan följer exempel på branscher där vi servar kunder med laboratorietester och konsultstöd. Klicka på länkarna nedan för att läsa om hur SYNLAB servar respektive bransch.
 
 
 

Miljö  Livsmedel