You are here

Grundvatten

Vattnets kretsloppVattnet cirkulerar i ett ständigt kretslopp; ånga avdunstar från sjöar, hav och vattendrag och faller ned som regn och snö.  En del av vattnet rinner direkt ut i sjöar och vattendrag, en del av vattnet tas upp av växternas rötter och avdunstar genom växterna. Resten tränger långsamt ner genom jordlagren och berggrunden till grundvattenzonen, där jordens porer och bergets sprickor är helt vattenfyllda, för att slutligen rinna ut i sjöar, hav och vattendrag igen.

I Sverige har vi gynnsamma förutsättningar för bra grundvatten. Vårt klimat och vår geologi, framför allt de många sand- och gruslagringarna i form av t ex rullstensåsar, ger förutsättningar för god tillgång på bra och lätt uttagbart grundvatten. Nästan hälften av vårt dricksvatten utgörs av grundvatten eller s.k. konstgjort grundvatten, dvs. vatten från sjöar, älvar och åar som filtrerats genom grusavlagringar.

Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste livsmedel. I Sverige har vi idag en god tillgång till bra dricksvatten men det är inte en självklarhet i framtiden. Det finns flera hot mot vårt dricksvatten. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet, överuttag i kustnära områden kan ge saltvatteninträngning, byggarbeten och trafik kan påverka grundvattnet i känsliga områden m.m.

SYNLAB har ett analysutbud anpassat för grundvatten. Desssutom har vi ackrediterade provtagare och en miljökonsultavdelning som kan bistå med utredningar. Klicka på länkarna till vänster för att läsa mer!

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan