You are here

Hygienkontroll

En bra rengöring och en effektiv rengöringskontroll är grundläggande rutiner i all egenkontroll. SYNLAB erbjuder olika typer av provtyper för hygienkontroll beroende på var kontrollen ska göras. Exempelvis tryckplattor med Hygicult TPC samt svabbar, svampar och tops. Tryckplattor är ett redskap för att på ett enkelt sätt kontrollera och verifiera sin rengöring och rekommenderas som grundprovtagning för alla som hanterar livsmedel. SYNLAB erbjuder Hygicult TPC antingen styckevis eller i ett paket om fem stycken, samt avläsning.

För mikrobiologiska analyser i svabbprover har vi analyserna E. coli o157, Listeria monocytogenes samt Salmonella i vårt utbud.

Hygienkontroll på slaktkroppar görs med borr- eller svabbprov enligt EG 2073/2005 Mikrobiologiska kriterier.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.