You are here

Kommuner

LaboratoriemiljöVi på SYNLAB har tack vare åratal av samarbete med många av Sveriges kommuner, och därmed Sveriges invånare, stor kunskap om behovet av rent vatten. Det innebär att vi alltid ska möta föreskrifter, regelverk och behov hos vattenverk, avloppsreningsverk, deponier, skolkök, offentlig kontroll, förorenade områden m fl.

Vi strävar efter att vara totalleverantör för våra kunder som arbetar med vattnets kretslopp. För att säkerställa detta har vi med vår erfarenhet som grund fokuserat på att kunna serva med tjänster inom laboratorietjänster, provtagning och konsulttjänster. Vår bredd kräver bl a välutbildade kemister, limnologer och mikrobiologer. I och med detta kan SYNLAB med stor trygghet utföra:

  • kemiska och mikrobiologiska analyser
  • provtagning över hela Sverige
  • bedömning och tolkning av analysresultaten
  • utformning av provtagningsprogram
  • diverse utbildningar för er som kund

 
Klicka här för att se SYNLAB:s utbud!