You are here

Korrekt produktmärkning med Label Check

FörstoringsglasSäkerställ att din produkt är korrekt märkt med hjälp av

Label check

 
Label Check är en tjänst från SYNLAB som innebär att en produkts märkning och information kontrolleras, kommenteras samt redovisas i en samlad rapport.

De regelverk som vi utgår från finns bland annat inom området märkning, användning av symbol, närings- och hälsopåståenden samt Informationsförordningen EU 1169/2011.

I samband med Label Check finns möjligheten att jämföra analysresultat med produktens deklarerade värden för exempelvis näringsvärde. Det förutsätter att produkten analyseras i samband med beställning av Label Check. Om det finns avvikelser så kommenteras det.

Resultaten av kontrollen för varje lagstiftning sammanfattas på förstasidan som ”OK”, ”Avvikelse” eller ”Se kommentar”. I rapporten framgår i detalj vad som avviker alternativt har kommenterats. Label Check är alltså inte bara en kontroll av etiketten, utan mer av vilken information som konsumenten får om produkten, om den är korrekt, vilseledande, tillräckligt informativ gällande konsumentens förväntade tillagning/hantering/förvaring av produkten och mycket mer.

Det finns två olika varianter av Label Check:

  • LABEL: I rapporten tas hänsyn till provets kemiska analysresultat
  • LABELX: I rapporten tas hänsyn till provets kemiska och mikrobiologiska analysresultat samt det sensoriska utlåtandet vilket krävs vid exempelvis inlistningskontroll.

 
Viktigt att notera är att analyserna inte ingår i Label Check utan måste beställas med separata beställningskoder och prover. Således krävs det ett prov för Label Check, ett för kemisk analys samt ett för mikrobiologisk analys. Vid beställning av mikrobiologisk analys är det även viktigt att sensorik kommer med och det beställs med beställningskoden SENSOR (L). Vänligen kontakta oss för mer information vid beställning av detta.

Klicka här för att se ett utdrag ur en Label check-rapport!


 
Välkommen att kontakta oss för mer information:

Charlotta Enskär
Säljare, region öst

073-633 83 09
Margareta Johansson
Säljare, region väst

073-633 83 14
Marie Olofsson
Försäljningschef

073-633 83 15