You are here

Lakvatten

Vid deponering av avfall upprättas kontrollprogram för att följa eventuell påverkan på omgivningen. Ämnen riskerar att lakas ur deponin med förorening av grundvatten och intilliggande vattendrag som följd. SYNLAB:s anpassade analyspaket ger den information som ofta efterfrågas i kontrollprogram.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan

Informationsblad: