You are here

Lean Lab

ALPSs (ALP)ALcontrol Production Systems (ALPS).

SYNLAB i Sverige driver och utvecklar det vi kallar för LEAN Lab och ALPSs.

ALPS har sedan start influerats av det välkända LEAN-systemet och är idag en naturlig del av vår arbetskultur.

Vi är ett LEAN-företag som jobbar med ständiga förbättringar och lärande.