You are here

Legionella

SYNLAB utför analyser av Legionella i bassängbad, duschar, kyltorn, processvatten m.m.

Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation som orsakas av legionellabakterier och som årligen beräknas drabba ca 500 personer i Sverige. Smittspridning sker genom inandning av den legionellahaltiga vattendimma som bildas vid t. ex. duschning. Normalt får man inte legionärssjuka genom att dricka vatten och sjukdomen smittar inte från person till person.
Förekomst/tillväxt: Legionellabakterien är en sötvattenorganism som finns naturligt i låga koncentrationer i jord, sjöar och vattendrag. Problem uppstår när bakterien tillväxer i stora mängder, t. ex. i ledningssystem med stillastående vatten och/eller vid en för bakterien gynnsam temperatur (mellan 20-45ºC). Tillväxten gynnas även av den biofilm som bildas i varmvatten-ledningarna. Bakterien kan sedan spridas med den vattendimma som bildas överallt där vatten tappas ur ledningsnät, t.ex:

 • Duschar och kranar (ofta biofilm i slangarna). Även luftinblandare på vattenkranar sprider vattendimma.
 • Bubbelbad. Vattentemperaturen i bubbelbadet är idealisk för bakterietillväxt.
 • Flera utbrott av legionärssjuka har härletts till kyltorn för bl. a. luftkonditionering på taket till byggnader.
 • Andra källor kan vara luftfuktare, nödduschar, befuktningsanläggningar för frukt och grönsaker, tempererade bassängbad, processvatten m.m.

Snabbmetodens fördelar och användningsområden

 • Väldigt sensitiv och specifik metod med vilket
  menas att rätt bakterie (Legionella) kan enkelt påvisas och i låga halter.
 • Snabbt svar – inom 24 timmar. Särskilt viktigt vid utbrott där snabb hantering kräver snabba provsvar.
 • För övervakning (trendanalyser) och tidigt påvisande av ev. Legionellabakterier.
 • Optimering av behandling - för uppföljning av olika behandlingar vilket ger en minskning av kostnader för en eventuell desinfektion.
 • För kartläggning av olika vattensystem.
 • PCR kan även påvisa sk ”levande men icke odlingsbara Legionellor” dvs. sådana som inte går att påvisa med den vanliga odlingsmetodiken (ex. stressade celler) men som kan tillväxa i naturligt tillstånd.
 • Ett negativt svar med PCR indikerar snabbt att systemet är säkert.

På analysrapport kan man således få svaret påvisad Legionella men inget kvantitativt värde vilket då beror på att analyssvaret är positivt för påvisande men värdet är lägre än den angivna detektionsgränsen för kvantitativ analys.

Viktigt att tänka på

 •  Vid utbrotts-/smittspårningsutredningar i samband med patientfall rekommenderas att PCR-analysen kompletteras med traditionell odlingsmetodik då levande kolonimaterial kan behövas vid en eventuell vidare typning.
 • För behandlade vatten (kyltorn/annat) rekommenderas att nytt prov tas absolut tidigast efter 48 timmar från behandling då biocider kan påverka PCR-analysen negativt.
 • PCR-analysen utförs inte på extremt smutsiga vatten t ex bioreningar.

Länkar:

 
Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.

Vi erbjuder följande analyser

 • Kvantitativ analys – svar fås i enheten
  Genomkopior* (GU)/L för Legionella
  pneumophila och/eller Legionella species.
  För kyltorn rekommenderas i första hand analys
  för Legionella pneumophila eftersom de allra
  flesta utbrotten är kopplade till just till den arten.

   
Beställningskod är:

LEG001 (V) för Legionella pneumophila och
LEG002 (V) för Legionella species

 • Kvalitativ analys – ”påvisande” eller ”icke påvisande” av Legionella pneumophila.
  Analysen gäller endast för svabbprover.

   
Beställningskod är:

LEGSV1 (V)

Detektionsgränser:

För kvalitativ (påvisande) Legionella-analys är <80> GU/L
För kvantitativ (hur mycket)  Legionella-analys är <480> GU/L