You are here

Välkommen till www.livsmedelsanalys.se

På www.livsmedelsanalys.se beställer du enkelt analyserna för din egenkontroll

Välkommen till SYNLABs nya portal för livsmedelsanalyser - www.livsmedelsanalys.se.

Här har vi utökat utbudet av livsmedelsanalyser för att du som livsmedelsföretagare lättare ska kunna sköta din egenkontroll och på ett smidigt och lätt sätt kunna beställa analyser som passar just ditt företag och verksamhet.

Bland nyheterna finns möjligheten att ta prover för tappkranskontroll och is, näringsvärdesanalyser anpassade till nya lagkrav (Informationsförordningen EU 1169/2011) samt ännu fler analyspaket för livsmedel. 

SYNLAB jobbar för att minimera det oförutsedda och för att säkra kvaliteten i våra kunders livsmedelsproduktion och livsmedelshantering. I och med nylanseringen av livsmedelsanalys.se vill vi göra det enkelt för dig som producerar och hanterar livsmedel att upprätthålla en god egenkontroll. 

På livsmedelsanalys.se har vi valt att presentera ett förenklat utbud av SYNLABs livsmedelsanalyser. Dessa räcker ofta för din egenkontroll, men självklart står dörren alltid öppen för hela vårt utbud på www.SYNLAB.se

Hälsningar från SYNLAB och teamet bakom livsmedelsanalys.se