You are here

Mark

Markprov

Analys av förorenad mark är ett område som vuxit de senaste 10 åren i takt med ett ökat intresse och en skärpt miljölagstiftning. Förändrade riktlinjer har lett till att nya analyspaket har utvecklats. SYNLAB har ett stort urval av analyser för markprov med inriktning på att hitta föroreningar. Inom denna provkategori är det ofta viktigt med snabba analyssvar. Därför erbjuder vi expressanalyser på ett flertal av de vanligaste analyspaketen.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.