You are here

Mejeriprodukter

Ost & mjölkSYNLAB erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av sjukdomsframkallande bakterier och indikatorbakterier, vilka avslöjar bristande hantering eller förvaring av livsmedel. SYNLAB har ett anpassat produktutbud i enlighet med gällande regelverk för bl. a. märkning och presentation av livsmedel, användande av symboler, kosttillskott samt näringsvärdesdeklarationer.

Till våra kunder hör företag i livsmedelsbranschen, som vill försäkra sig om att deras produkter håller god kvalitet och myndigheter, som undersöker livsmedel i den offentliga kontrollen.

För dig som är ansluten till Sveriges Gårdsmejerister (SGM) så finns ett avtal gällande laboratorietjänster mellan SGM och SYNLAB. För mer information om avtalets omfattning samt om provtagning, kontakta SGM direkt www.sverigesgardsmejerister.se       

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.