You are here

Myndigheter

LaboratoriemiljöSYNLAB spelar en central roll för de myndighetsaktörer som förvaltar kvaliteten på vattenmiljön i hela Sverige. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och därför ska bl a Livsmedelsverk, Jordbruksverk och Havs- och vattenmyndigheten tryggt kunna vända sig till oss för de analysrelaterade tjänster som regelverk, föreskrifter och behov kräver.

Det gäller såklart även Länsstyrelserna och deras gemensamma vattenansvar med de fem uttalade vattenmyndigheterna. Det ska vara självklart att förlita sig på SYNLAB:s gedigna erfarenhet och kompetens inom mikrobiologi och kemi för både analyser, provtagning och konsulttjänster.

Klicka här för att se SYNLAB:s utbud!