You are here

Privata avloppsanläggningar

Beställ analys av ditt avloppsvatten hos SYNLABSYNLAB har under många år verkat för god vattenkvalitet genom oberoende, ackrediterade laboratorieanalyser.

Vår avloppsportal avloppsvatten.synlab.se är till för dig som ska ta prov på din avloppsanläggning efter föreläggande från din kommun eller för att göra funktionskontroll av annan anledning. 

Här erbjuds tre olika paket, för att det ska vara enkelt för dig att välja det du behöver.

Säkerhetspaketet:
Säkerhetspaketet innefattar kemisk analys av näringsämnena kväve och fosfor, analys av syreförbrukande ännen (BOD7) och mikrobiologisk analys av E. coli-bakterier. 

Kemisk kontroll:
Vill du kontrollera vattnet med avseende på total förekomst av kväve och fosfor och syretärande ämnen (BOD7), är det paketet Kemisk kontroll du ska välja. Ingår i Säkerhetspaketet.

Mikrobiologisk kontroll:
Vill du kontrollera förekomsten av E. coli-bakterier i ditt vatten är det Mikrobiologisk kontroll du ska välja. Ingår i Säkerhetspaketet.

 
Gå vidare till avloppsportalen!