You are here

Provtagning

Vid träckprovtagning, som exempelvis kan användas i den frivilliga och i den obligatoriska salmonellakontrollen, samlas träck in för analys (2x75 g), alternativt sockprover.

Avföring från exemepvis husdjur är också möjligt att analysera med en träckanalys.