You are here

Recipientvatten

Recipientvatten provtas och analyseras för att dessa tar emot föroreningar från industri och hushåll. Mätningar genomförs kontinuerligt under lång tid för att effekter på miljön skall kunna följas och öka vår förståelse för ämnenas distribution i miljön. En viktig del av undersökningarna är inriktad på vattnets allmänna fysikaliska/ kemiska tillstånd samt dess innehåll av näringsämnen. Metaller och främmande icke naturliga organiska ämnen studeras också ofta i naturliga vatten.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan