You are here

SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

Hygienövervakning för kundens och den anställdes säkerhet

Hygien - en välkänd utmaning med ny mening

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 kan orsaka andningssjukdomen COVID-19. Viruset överförs främst mellan människor genom andningsdroppar och aerosoler som bildas när du hostar eller nyser. Viruset kan genom dessa aerosoler och droppar hamna på olika ytor i din miljö. Att testa dessa ytor ger dig svar på om dina städrutiner fungerar samt om viruset finns etablerad i din miljö.

En aktuell viktig fråga är om viruset också kan överföras via ytor som har förorenats med virus. Resultaten från aktuella studier drar slut-satsen att virus förblir smittande i 2 - 3 dagar på vissa ytor (rostfritt stål och plast) efter kraftig artificiell kontaminering.

BfR (det tyska federala institutet för risk-bedömning) känner ännu inte till några infektioner med SARS-CoV-2 genom att äta förorenad mat eller genom kontakt med förorenade föremål. Som höljesvirus, där det genetiska materialet är belagt med ett fettlager, reagerar coronavirus på ämnen som löser upp fett, såsom alkoholer eller ytaktivt medel, som finns i tvålar och tvättmedel. Därför rekommenderas rengöring och/eller desinfektion med regelbundna och korta intervall på alla ytor som berörs ofta

Våra tjänster

Vi kontrollerar effektiviteten av rengöring bland annat genom analys av ytorna för SARS-CoV-2-virusdelar. Dessutom rekommenderar vi att bestämma det totala bakterietalet som en allmän hygien-indikator.

Vi stöder dig vid utvärdering och förbättring av hygienprocesser och desinfektionsåtgärder. Med hänsyn till WHO: s rekommendation har vi utvecklat en provtagningssats som ni kan beställa av oss.

Provtagning och logistik

Kylda levererade prover ska finnas på laboratoriet inom 48 timmar. Detta säkerställs av våra logistikleverantörer. Efter att proverna har tagits emot i laboratoriet utförs analysen på molekylärbiologisk basis med PCR-analys. Eftersom detekteringen är baserad på den genetiska informationen (RNA) hos viruset, kan ingen åtskillnad göras mellan aktiva och inaktiva virus. Rapporten på de kvalitativa testresultaten finns tillgängliga inom 2–4 arbetsdagar efter provtagning, beroende på inlämningstid.

Dessa utredningar bör främst utföras av sektorer med hög allmän trafik.

Dessa inkluderar särskilt:

 • Vårdcentraler och sjukhus
 • Äldres och vårdhem
 • Spa, hälsocenter, nöjesparker
 • Gym, träningsanläggningar
 • Grossist- och detaljhandel
 • Hotell
 • Kollektivtrafik
 • Kryssnings- och passagerarfartyg

 

Vi rekommenderar bland annat provtagning av följande ytor:

 • Kortmaskiner
 • Dörrhandtag
 • Kaffemaskiner
 • Ljuskontakter
 • Hissknappar
 • Räcken
 • Tangentbord

Denna lista är inte komplett och kan anpassas till era krav.

Dina fördelar med SYNLAB

SYNLAB utför tester för alla aspekter av hygiendiagnostik:
Provtagningstjänst, testning, övervakning och rådgivningstjänst.
Som en del av SYNLAB gruppen har vi tillgång till ett expertnätverk inom hälsa, miljö och livsmedel.

    Ladda ner information

 ProvtagningsinstruktionProduktblad