You are here

Sediment

Öring på klippaVikten av oförstörd mark har uppmärksammats mer och mer på senare år. Begrepp som miljöskuld och ägaransvar har gjort det ekonomiskt kännbart att underlåta att ge akt på den yttre miljön. SYNLAB har ett stort urval av analyser för mark-, slam-, och bottensedimentprov.

 
Analyser av bottensediment

I sediment ackumuleras miljöföroreningar som sedan kan frigöras till vattendraget. Halterna av de skadliga ämnena reflekterar ofta långtidsexponering. Näringsämnen fixeras till olika grad i sediment beroende av omgivande fysikalisk-kemiska egenskaper hos främst vattnet. Vid önskemål om analys av dessa provarter, kontakta oss för en diskussion om provuttag/förbehandling för respektive undersökning. 

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan