You are here

Spannmål och spannmålsprodukter

Spannmål

För spannmål och spannmålsprodukter (ex produkter från sädesslagen och majs) är förutom mikrobiologiska anlyser som mögelsvampar och Salmonella, även livsmedelskemiska analyser av vattenhalt, protein och mögelgifter viktiga för livsmedelsproducenten för att kunna leverera och garantera en produkt av hög kvalitet och säkerhet till sin kund.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan