You are here

Ständiga förbättringar

Vi strävar efter att erbjuda de bästa analyserna, med en servicenivå som särskiljer oss från våra konkurrenter. SYNLAB i Sverige driver och utvecklar det vi kallar för LEAN Lab och ALPSs.

ALPS har starkt influerats av det välkända LEAN-systemet som utvecklats av Toyota och är idag en naturlig del av vår arbetskultur. Vi är ett LEAN-företag som jobbar med ständiga förbättringar i vår strävan efter att vara bäst.