You are here

Träck

För träckprover erbjuder SYNLAB flera ackrediterade analyser av Salmonella som uppfyller den obligatoriska och den frivilliga Salmonellakontrollen för fjäderfä. Träckanalyser rekommenderas även för Salmonellaundersökning för alla djurslag, även för husdjur.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.