You are here

Våra utbildningar

Välkommen på kursen "Dricksvattenhygien"Dricksvattenhygien

SYNLAB erbjuder en kurs kring dricksvattenhygien där vi går igenom allt från grundläggande mikrobiologi och smittspridning till provtagning i enlighet med kriterier uppställda av Livsmedelsverket. Vi går även igenom hur analysresultat ska tolkas. Efter denna utbildning kommer du att ha den kunskap som krävs för att kunna förstå, hantera och genomföra åtgärder på vattenverket så att konsumenterna får ett ”hälsosamt och rent” dricksvatten.

Kursdatum 2020

Kursdatum 2021

 
Mer information

 

Elisabet Hilding
E-post:
Tel. 073-633 83 51 


 

Nykvarns avloppsreningsverkProvtagning Avlopp-Utsläpp

Kursen skall ge den personal som ska ansvara för eller utföra provtagning av avloppsvatten en god teoretisk och praktisk grund att stå på. Efter kursen skall varje deltagare förstå varför och hur man ska upprätthålla en kvalitetssäkrad kedja rörande planering, provtagning och analys inom ramen för den yttre miljökontrollen.

Kursdatum 2021

Kursen kommer troligen att hållas digitalt pga covid-19

 

Mer information

 
Kontakta oss gärna för mer information:

Kursledare - Caroline Svärd
Tel: 0765-27 40 27


 
Provtagning recipienterProvtagning - recipienter

Den här kursen ger personal som ska ansvara för och utföra recipientprovtagning den kunskap och praktik som krävs för att utföra vattenkemisk och mikrobiologisk provtagning så att kvalitetssäkringen upprätthålls i hela provtagnings- och analyskedjan.  

Kursdatum 2021

Anmälningar tas emot fram till en vecka före kursstart. 

Mer information och bokning

 
Kontakta oss gärna för mer information:
 
Ann-Charlotte Norborg Carlsson
Tel. 073-633 83 60