2023-02-22

Ny beräknad analys; S-non-HDL-kolesterol

Ny beräknad analys; S-non-HDL-kolesterol införs från och med 2023-03-07. 
Beräkning: S-non-HDL-kolesterol = S-Kolesterol – S-HDL-kolesterol. 
S-non-HDL-kolesterol kan beställas som enskild analys. Dessutom kommer S-non-HDL-kolesterol 
att beräknas automatisk på alla remisser som innehåller både S-Kolesterol och S-HDL-kolesterol. 

Beslutsgränser för S-non-HDL-kolesterol

Läs hela informationen >>