För vårdgivare

Här hittar du som vårdgivare information om provtagning, remisser och svar, kvalitets- och miljöarbete, driftinformation, beställning av material och transporter mm.

Här finns även information till dig som ännu inte är kund hos oss.

Våra verksamhetsområden

Läs mer om våra områden som vi verkar inom.

Provtagningsanvisningar

Här hittar du information om analyser och laboratoriets instruktioner för provtagning.

Kvalitet och miljö

Här kan du läsa mer om vår ackreditering och miljöcertifiering.

Kundtjänst

Har du frågor, välkommen att höra av dig till vår kundtjänst.

Serviceavdelning

Serviceavdelningen ansvarar för provtransporter samt leverans av provtagningsmaterial.

Packning och transport av prover

För att hanteringen av inkomna prover ska bli säker och smidig behöver de hanteras, packas och transporteras korrekt.

Bli kund, upphandlingar mm

Här finns information om hur du blir kund och vad som gäller kring olika upphandlingar.

Remisser och svar

Här hittar du som remittent information om remisser och svar.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor.

Driftstörningar och planerade driftstopp

Här finns information om driftstörningar och planerade driftstopp i till exempel EDI-trafik, telefoni och nättrafik.


För kunskapsstöd om vilka laboratoriemedicinska analyser som är relevanta vid utredning, behandling och uppföljning i olika vårdsituationer se följande webbplatser:

Inera, www.nationelltklinisktkunskapsstod.se
Region Stockholm, www.viss.nu
Internetmedicin i Göteborg AB, www.internetmedicin.se