Packning och transport av prover

För att hanteringen av inkomna prover ska bli säker och smidig behöver prover packas enligt denna beskrivning.
Innan proverna transporteras eller postas, försäkra dig om att de är rätt hanterade och skickas på korrekt sätt, se information för aktuell analys i Provtagningsanvisningar samt information om Provberedning.

prover som transporteras i transportlåda

Packning av lådan

Antingen skickas proverna i separata lådor, separata provrörsställ eller i tydligt separerade rader i provrörsstället.

Provmaterial som inte kan placeras i provrörstället, till exempel sputumburkar, ska placeras vid sidan om provrörsstället i plastpåsen. Remisser till dessa prov placeras i egen plastficka utanför plastpåsen.

Prover med elektroniska remisser sorteras för sig och blandas inte med prover som har pappersremisser.

Det färdigsorterade provrörsstället placeras i därför avsedd plastpåse som försluts med en "klämma". I plastpåsen finns en absorberande duk som ska kunna suga upp hela transportvolymen i händelse av läckage.

Remisserna läggs i plastfickor utanför plastpåsen.

Frysklampar placeras utanför plastpåsen.

Plombering

Transportlådan försluts med
Röd plombering om den innehåller akuta eller frysta prover.
Blå plombering används om lådan endast innehåller rutinprover.

Obruten plombering visar att ingen obehörig person varit inne i lådan under transport.

 

prover som skickas med post 

Placera rören i transporthylsa (art.nr 406) eller transportkassett för 6 rör (art.nr 404). Används transportkassett måste någon form av absorbent användas i händelse av läckage.

Lägg transporthylsan/kassetten samt tillhörande remisser i samma vadderade transportpåse. Detta är viktigt om flera påsar skickas, då det tyvärr händer att dessa inte kommer till laboratoriet samtidigt. Om pappersremisser används ska dessa vikas på mitten och placeras i påsen. Förslut påsen noga.

Prover som skickas till avdelningen för Klinisk patologi och cytologi är känsliga för kyla och kan bli frostskadade. Se till att isolera dessa prover under vinterhalvåret så att vävnaden hålls intakt.

Märkning av försändelse

Provförsändelse ska alltid ha märkning UN3373 och Biologiskt material kategori B.

Prover ska nå laboratoriet inom 24 timmar

Skicka inte prov på fredagar eller dag före helgdag. Se till att ni använder en postlåda som töms samma dag, så att proverna når laboratoriet inom 24 timmar.

Övriga upplysningar

Vid frågor, vänligen kontakta kundtjänst på tfn: 08-123 192 00.