Klinisk kemi

Vårt kliniskt kemiska laboratorium erbjuder ett brett sortiment av vanliga rutinanalyser samt andra mer avancerade specialanalyser för särskilda frågeställningar.

Vid behov/önskemål hjälper våra läkare till med analysval och tolkning av svar. Det gäller såväl rutinanalyser som specialanalyser, exempelvis inom immunologi, autoimmunitet, allergi och hormonutrednigar.
Vi har korta svarstider - de allra flesta analyser svaras ut samma dag som proverna kommer till oss.

Provtagningsanvisningar

Här hittar du information om våra analyser och provtagningsanvisningar inom klinisk kemi.

Ackrediteringsuppgifter

Laboratoriet är ackrediterat enligt SS-EN ISO 15189:2012.

Belastningar

Följande belastningar utförs på våra närlaboratorier efter tidsbeställning.

Frysförvaring

Vid SYNLAB:s Centrallaboratorium i Täby erbjuder vi frysförvaring i vår Biobank med reg.nr 487.

Hälsokontroller

Läs mer om våra hälsokontrollanalyser.

Provberedning

Läs mer om hur prover skall beredas.

Packning och transport av prover

För att hanteringen av inkomna prover ska bli säker och smidig behöver de hanteras, packas och transporteras korrekt.

Svarsrutiner och provsvar

Klinisk kemi har korta svarstider - de allra flesta analyssvar från Klinisk kemi svaras ut samma dag som proverna kommer till oss.

Venprovtagning

Ett korrekt analysresultat förutsätter att patienten förberett sig och att provet tagits på rätt sätt.

Urinprovtagning

Urinanalyser är markerade med "U" före analysnamnet. Läs mer här.

Synpunkter och klagomål

Här kan du kontakta oss via e-post för att lämna synpunkter och klagomål.

Länkar

Här finner du som remittent och patient användbara länkar inom bland annat klinisk kemi, läkemedel och vård.


Kontaktpersoner och läkare vid avdelningen för Klinisk kemi

 

Cecilia Gälman
Verksamhetschef
SYNLAB Sverige
08-123 191 80
cecilia.galman@synlab.se
Christian Löwbeer
Överläkare
SYNLAB Sverige
08-123 191 81
christian.lowbeer@synlab.se
Leif Östlund
Överläkare
SYNLAB Sverige
08-123 191 82
leif.ostlund@synlab.se
Venus Alizadeh Theander
Verksamhetschef,
Närlaboratorier och Kundtjänst
SYNLAB Sverige
08-123 192 40
venus.alizadeh-theander@synlab.se