Hälsokontroller

Inom företagshälsovården, men även vid andra mottagningar, finns ett stort behov av hälsokontrollanalyser i samband med hälsoundersökningar, nyanställningar med mera.

För detta ändamål har vi utformat en egen hälsokontrollremiss.
Analyser finns för bland annat järnbrist, blodsocker, blodfetter, njurfunktion, leverpåverkan, salter, mineralämnen, gikt. Remissen upptar även alkoholmarkörer, analyser för kontroll av sköldkörtelfunktionen, inflammationsmarkörer, prostatamarkören PSA samt prov för blod i avföringen.

Egna kombinationer

Det finns 25 olika analyskombinationer att välja på, men det går naturligtvis också bra att kombinera efter egna behov och önskemål. Våra läkare står gärna till tjänst med råd vid val av lämpliga analyser.

Kontakta gärna: